Triển khai tổ chức việc lấy ý kiến Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Chia sẻ tin này:

Kênh Nhà Đất Chính Chủ – Ngày 11.10.2018, UBND Quận ban hành Công văn số 5061/UBND-TNMT về việc lấy ý kiến Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Theo đó, UBND Quận chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận cung cấp hồ sơ và phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND Quận, UBND 16 Phường tổ chức việc lấy ý kiến Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Triển khai tổ chức việc lấy ý kiến Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm
Triển khai tổ chức việc lấy ý kiến Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm

Mời bạn đọc xem toàn văn Công văn số 5061/UBND-TNMT và Danh mục thu hồi đất Quận Gò Vấp năm 2019 tại đây.

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm